ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ ГРАД СМОЛЯН
      ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Bulgarian
EN
Новини

В А Ж Н И    С Р О К О В Е

 

  • Кандидатстудентски конкурсни изпити по мате­матика

   Предварителни изпити -  26 май, 23 юни 2017 г.,

    начало: 14.00 ч.

   Редовен изпит - 21 юли 2017 г., начало: 14.00 ч.

   Допълнителни изпити (при наличие на свободни  места) - 11 септември и

    25 септември 2017 г., начало: 14.00 ч.

 

  • Подаване на документи и прехвърляне на оценки - до деня преди изпита.
  • Класиране на приетите студенти - 24 юли, 12 септември, 27 септември 2017 г.
  • Записване на приетите студенти - от 24 юли до 27 юли, от 12 септември до 14 септември, от 27 септември до 29 септември 2017 г.

      

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ

4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров" № 28

тел. 0301/6 33 27, 0878/ 503 004, 0878/503 055

e-mail: tk-smolian@dir.bg; http://www.tk-smolian.eu

 


СЪОБЩЕНИЕ

Започват селекционните процедури за студентски мобилности

по програмата ЕРАЗЪМ+

Крайният срок на селекцията е петък, 19.05. 2017г.

Желаещите да се обърнат към координатора за Технически колеж Смолян - гл.ас. д-р В. Рупецов.

Информация ще намерите в сайта на ПУ / полезно/Erazum+/DOWNLOAD/

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/290/

II. Документи за студентска мобилност с цел обучение

             1. Молба за участие в студентска мобилност с цел обучение

             2. Learning Agreement

   

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Технически колеж- Смолян през II семестър на академичната 2017/2018 г.

 ОБЩ БРОЙ ФИНАНСИРАНИ МОБИЛНОСТИ – 2

 

 

Име, ниво на език

Максимален брой мобилности и месеци по споразумение

Информация за Еразъм студенти

Краен срок за кандидатстване

Специалност

 

 

 

ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ  450 ЕВРО

РУМЪНИЯ

Polytechnical University of Bucharest

EN B1, DE B1, FR B1

 

 

2x6

(Б,М,Д)

 

http://www.upb.ro/en/erasmus.html

 

 

30 ноември

 

Инженерство

 

Календар